Diensten

Compleet en diepgaand persoonlijk interview - Onderzoek naar uw behoeften en doelstellingen in samenhang met uw risicoprofiel en beleggingsperspectief.

 • Afweging van de financiële mogelijkheden - Invulling van de erfopvolging.
 • Diverse beleggingsformules binnen het wettelijk kader van de levensverzekering tak 23.
 • Professioneel advies, begeleiding bij de dossierverwerking, supervisie bij de implementatie.
 • Permanente opvolging, regelmatige en adequate infoverstrekking.
 • Samenwerking met Median NV Financial Services for Professionals voor aanbod en expertise in beleggingsverzekeringen tak 23, toegang tot het dienstenplatform voor marketing en administratieve ondersteuning, opleiding, documentatie en productkennis; voor meer informatie en bedrijfsfilm, surf naar www.median.be.
 • Exclusieve tak 23 verzekeringsproducten via beleggingsverzekeringen gekoppeld aan internationale beleggingsfondsen met gereputeerde beheerders, aan innovatieve researchcertificaten en aan gestructureerde obligaties. Steeds conform de in België vigerende wetgeving en reglementen.
 • Samenwerking eveneens met Median NV voor de Mentor diensten van vermogensstructurering en successieplanning, met focus op het burgerlijk recht, het fiscaal vermogensrecht, het successierecht, de drie extralegale pensioenpijlers, risicotolerantie en beleggingshorizon binnen levensverzekeringen; voor meer informatie, surf naar www.mentorinstituut.be.
 • Bijgestaan door Median NV en in samenhang met uw behoeften, doelstellingen en wensen, bespreken we graag samen met u volgende Mentor topics: vermogensstructurering  op lange termijn, huwelijkscontracten (al dan niet met keuzebeding), samenlevingscontracten, contracten van aanwas of tontine, schenkingen (authentieke akte), handgiften en bankgiften (al dan niet met beding van conventionele terugkeer en controlebehoud), overdracht van vermogen met splitsing in vruchtgebruik en blote eigendom, overdracht van vermogen met generatiesprong, overdracht van rechten van een levensverzekeringscontract, testamenten en legaten, burgerlijke maatschap (met inbreng van roerende of onroerende goederen), private stichting, zorgvolmacht bij wilsonbekwaamheid, omvorming van eenmanszaak tot vennootschap, verklaring van onbeslagbaarheid, juridische check-up van vennootschap.
 • Median NV verstrekt geen raad over financiële planning zoals bedoeld in de Wet Financiële Planning van 25 april 2014, maar concentreert zich op vermogensanalyse en -structurering, waarbij de vennootschap fungeert als opdrachtnemer voor punctuele juridisch-technische en juridisch-economische taken in ondersteuning van de dienstverlening in verzekeringsbemiddeling en financiële planning van verzekeringstussenpersonen.
 • In navolging van het voorgaande verleent Seculares evenmin advies over financiële planning in de zin van de toepasselijke regelgeving, aangezien ons kantoor geen multidisciplinaire analyse biedt en evenmin de optimalisatie van het gehele vermogen. Wij leggen ons toe op gerichte opdrachten die wij met ondersteuning van Mentor kunnen uitvoeren. Eenvoudige, heldere ingrepen kunnen u al een heel eind op weg helpen door te beantwoorden aan uw onmiddellijke behoeften en verlangens. Complexiteit is geen garantie voor efficiëntie.
   
 • Financiële magazines zoals De Tijd netto en Trends MoneyTalk hebben publireportages gepubliceerd over thema's die u direct kunnen aanbelangen. U vindt deze artikels eveneens terug op de Mentor website onder de rubriek “Tips & Cases"

  Klik op de titel van het artikel om het in een nieuw tabblad te openen. 

Laat uw kleinkinderen meegenieten door het ik-opa of oma testament. (november 2016)

Is de toekomst van de verzekeringsgift nog verzekerd? Wat met het beding van van conventionele terugkeer? (oktober 2016)

Nieuw beschermingsstatuut in vermogensplanning specifiek voor meerderjarige wilsonbekwamen. (oktober 2015)

> "De hobbelige weg naar een volwaardig pensioen." (september 2015)

> "Aanwas en tontine met roerende goederen. Grijp uw kans." (september 2015)

> "Gelijk speelveld. Voor belastingen, maar ook voor pensioenen." (mei 2015)

"Nieuw beschermingsstatuur voor minderjarige wilsonbekwamen in het kader van vermogensplanning." (mei 2015)

> "Eerst opbouwen en beschermen, overdragen of nalaten. 30 hersenprikkels of hersenbrekers." (maart 2015)

> “Van eenmanszaak naar vennootschap. Loont deze stap nog de moeite?” (oktober 2014)

> “De schenking. Ondersteun de volgende generatie maar behoud controle.” (oktober 2014)

> “Uw pensioen in de branding. Laat het niet op de klippen lopen.”  (september 2014)

> “Het huwelijkscontract. Plannen is vooruitzien.”  (maart 2014)

 • Rudi Nees, oprichter van de BVBA Seculares, is tevens toegetreden lid van de vzw FinPlan Vereniging voor Financiële Planning, die geaccrediteerd is bij de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) als opleidingsverstrekker van bijscholing in verzekeringsmateries onder het nr. 500008 A; voor meer informatie, surf naar www.finplanvzw.be.