Introductie

Wat de oorsprong van beleggingskapitaal betreft, zijn er verschillende mogelijkheden. Het kan gaan om een erfenis, de verkoop van een bedrijf of van vastgoed. Voor de gelukkigen, het winnen bij de Lotto. Niettemin gaat het meestal om de geduldige en geleidelijke opbouw van spaarreserves. Een volgehouden inspanning.

SPREIDING

Beleggen onder welke vorm dan ook, is afhankelijk van hoe u als belegger of in ons geval als potentiële verzekeringnemer, uw vermogen indeelt. Daarbij is spreiding van activa uitermate noodzakelijk zowel in soorten, sectoren en regio’s als in beleggingsthema’s en beleggingsstijlen. Rekening houdend met de marktomstandigheden is het bovendien aangewezen systematisch te wisselen tussen de activaklassen (geldmarkt, kredietmarkt, obligaties, aandelen, vastgoed, grondstoffen en voor de ervaren belegger, afgeleide producten zoals opties). Bij voorkeur door gebruik te maken van beleggingsfondsen met ervaren beheerders die het neerwaarts risico weten te beperken en gebruik maken van de schaalvoordelen van collectief beleggen.

Voorts is het belangrijk de onderlinge afhankelijkheid tussen de verschillende beleggingsvormen zo laag mogelijk te houden (u kent het verhaal van alle eitjes in hetzelfde mandje). Niet alleen qua soort (activaklasse) maar ook qua aanbieder. U doet best een beroep op verschillende verzekeraars, banken, vermogensbeheerders, beleggingsfirma’s. Het dient steeds te gaan om door de Europese en Belgische toezichthouders erkende instellingen en beleggingsinstrumenten.

Lees meer over een doordachte en grondige aanpak van risicospreiding in het artikel "Risicoprofilering en beleggingshorizon. Aan de rand van het ravijn bloeien de mooiste bloemen." gepubliceerd in "Uw geld in 2015" van het magazine De Tijd netto (13 december 2014) en onder de rubriek "Tips & Cases" van de Mentor website. Klik hier.

CONCREET

Juist in deze denkpiste van doorgedreven diversificatie profileert Seculares zich om uw beleggingswensen op een deskundige en unieke manier in te vullen. Wanneer u het gevoel krijgt door de bomen het bos niet meer te zien, kan Seculares met haar specialisatie in tak 23 beleggingsverzekeringen met u aftoetsen of dit beleggingsinstrument voor u passend of geschikt is, in samenhang met uw verlangens en behoeften, uw kennis en ervaring, uw financiële situatie en uw beleggingsdoelstellingen. Vanuit onze zorgplicht zullen wij samen met u de complexiteit en de risicograad van de door ons voorgestelde beleggingsverzekeringen evalueren, u (zo gewenst) daarover adviseren en instaan voor de nazorg.

TAK 23

Een tak 23 beleggingsverzekering is in essentie een levensverzekering, meestal onder de vorm van een koopsompolis, met flexibele premie en onbepaalde looptijd, gekoppeld aan een of meer collectieve of gepersonaliseerde verzekeringsfondsen naargelang de mogelijkheden geboden door de verzekeraar en de keuze van de verzekeringnemer. Op Europees niveau beschikken vooral Luxemburg, het Verenigd Koninkrijk en Ierland over de vereiste expertise, competentie en juridische bescherming in dit domein. Ze bieden het meest uitgebreide gamma beleggingsverzekeringen met standaard de onderschrijving door twee verzekeringnemers en vrije aanduiding van de begunstigden van de polis.

Tak 23 verstrekt in principe geen waarborg van kapitaal of rendement. Daardoor is deze levensverzekering vrijgesteld van roerende voorheffing. Het financiële risico ligt bij de verzekeringnemer, maar kan oordeelkundig onder controle worden gebracht. Het rendement is afhankelijk van de prestaties van de verzekeringsfondsen waarin de verzekeringnemer kan diversifiëren volgens risicoprofiel, beheerder en portefeuillesamenstelling.

LANGE TERMIJN

Permanente info, persoonlijk contact, opvolging en nazorg zijn uitermate gevoelig voor iedere cliënt. Seculares heeft dan ook met haar persoonlijke aanpak en haar vast aanspreekpunt een voordeel ten opzichte van andere aanbieders van diensten in verzekeringsbemiddeling. De beleggingshorizon in tak 23 beleggingsverzekeringen bedraagt bij voorkeur 10 jaar waardoor het effect van de premietaks van 2 % in de loop van de tijd sterk afneemt. Deze levensverzekeringen combineren drie voordelen, ze zijn tegelijk instrument van beleggen, van voorzorg en van vermogensoverdracht en successieplanning. 

Lees meer over de soms onbekende en onderschatte mogelijkheden van deze efficiënte levensverzekering in het artikel “De beleggingsverzekering tak 23. Tips en weetjes.”  zoals gepubliceerd in de Verzekeringsgids van het magazine De Tijd netto (juni 2014) Klik hier.

Ontdek uw beleggersprofiel. Klik hier en doe de test. “Uw beleggersprofiel is geen formaliteit. Wikken en wegen is de boodschap” is de titel van de test die ook gepubliceerd werd in “De Verzekeringsgids” van het magazine De Tijd netto (20 juni 2015).