PRIVACY

Seculares BVBA sluit volledig aan bij de stelling dat de privacy op het internet essentieel is voor het vertrouwen van de internetgebruiker en voor het blijvend succes van het internet als een dienstverlenend en commercieel medium.

Alle persoonlijke informatie die u aan Seculares overmaakt, is enkel bestemd voor intern gebruik door de vennootschap met als doel uw cliëntendossier (zo gewenst en/of vereist) samen te stellen, uw vragen en opmerkingen te beantwoorden c.q. uw inschrijvingen op onze initiatieven op een efficiënte manier te verwerken. Tevens is het de intentie de verzekeringsbemiddelingsdiensten en activiteiten van Seculares te promoten, toe te lichten en te plaatsen in de context van de vigerende regelgeving.

Alle meegedeelde gegevens zijn wettelijk beschermd door de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer (geconsolideerde versie 23/05/2016). Dit betekent dat Seculares bij wet uw toestemming moet hebben om deze gegevens te verzamelen, dat deze informatie correct en relevant dient te zijn en dat ze enkel voor specifieke doeleinden mag gebruikt worden. U heeft eveneens het recht uw persoonlijke gegevens op te vragen, in te kijken, te wijzigen of te schrappen, mits gedagtekend en ondertekend verzoek, samen met een bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart).

Seculares.be maakt gebruik van “cookies”, kleine stukjes informatie die op de harde schijf van de gebruiker weggeschreven worden om het gebruik van de website te vergemakkelijken. Zo worden cookies gebruikt om te vermijden dat u zich voortdurend kenbaar moet maken voor specifieke diensten door uw gebruikersnaam en paswoord in te typen. Het gebruik van cookies wordt algemeen aanvaard door gebruikers, u vindt ze dan ook op bijna alle belangrijke websites. Indien u het gebruik van cookies uitschakelt in uw browsers, kunnen wij geen correcte werking van Seculares.be garanderen.

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het privacybeleid van Seculares BVBA. Indien uw gegevens verkeerd zijn of indien u de schrapping wenst uit de databank, gelieve dit per e-mail te bevestigen aan info@seculares.be 

De databank van Seculares wordt beheerd door Rudi Nees. Aarzel niet hem te contacteren voor verdere inlichtingen. Indien u in het algemeen meer wilt weten over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in België, gelieve te surfen naar www.privacycommission.be/nl.

Seculares behoudt zich het recht voor deze privacyregeling op om het even welk tijdstip aan te passen. De gebruikers worden hiervan op de hoogte gebracht via de website of via e-mail.